Belangrijke documenten

Hieronder vind je een aantal documenten die belangrijk zijn of kunnen worden tijdens je lidmaatschap. Je kan via de link elk document downloaden om het af te drukken en in te (laten) vullen.
Het huishoudelijk reglement.

In dit document staan een aantal regels opgelijst waaraan jij je als lid en wij we als club moeten houden. Door je aan te sluiten bij onze club verklaar je jezelf akkoord (of verklaren je ouders dat indien je jonger bent dan 18) met dit huishoudelijk reglement. Zorg dus dat je weet wat er allemaal in vermeld staat!

Download hier het NBA Huishoudelijk Reglement (versie 2019-2020)

Het medisch attest 2019-2020.

Zonder geldig medisch getuigschrift mag je van Basketbal Vlaanderen niet deelnemen aan wedstrijden. Zorg er dus voor dat je vóór aanvang van de eerste wedstrijd (zelfs een oefenwedstrijd!) een geldig ingevuld attest hebt. Je vult zelf de derde en vierde lijn in (“heb vandaag [jouw naam] geboren te [jouw geboortedatum], wonende te [de gemeente waar je woont] onderzocht”), de overige velden worden ingevuld door je huisarts. Let op: om geldig te zijn moet het onderzoek hebben plaatsgevonden ná 1 juli.

Download hier het NBA Medisch Getuigschrift (versie 2020-2021).

Het ongevallenformulier van Ethias.

Hopelijk heb je het nooit nodig, maar indien je toch gekwetst raakt tijdens een training of wedstrijd, dan kan je hier het formulier downloaden dat je moet laten invullen door de dokter die je onderzoekt. Bezorg het ingevulde formulier daarna zo snel mogelijk aan het secretariaat zodat het kan worden doorgestuurd aan de verzekering.

Download hier het Aangifteformulier van Etias.

Terugbetalingsformulieren van het ziekenfonds.

Wie beweegt, wordt gesponsord! Als lid van een sportclub of deelnemer aan een sportkamp kan je jaarlijks een tegemoetkoming verkrijgen bij je ziekenfonds. Download het gepaste document, vul zo veel mogelijk gegevens zelf in, en bezorg het aan het secretariaat (afgeven in de cafetaria). We vullen dan zo snel mogelijk alle nodige gegevens over je lidmaatschap in en bezorgen je het document, zodat je het kan binnen brengen bij je ziekenfonds!

Socialistische mutualiteit
Onafhankelijk ziekenfonds
Vlaams & neutraal ziekenfonds
Liberale mutualiteit<
Christelijke mutualiteit