Nieuw Brabo Antwerpen vind je privacy belangrijk. Op deze pagina vind je meer informatie daarover.

Tijdens de wedstrijden en/of evenementen worden mogelijk foto’s genomen. Van elk aangesloten lid wordt eveneens een individuele foto (in tenue) gemaakt. Al deze foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website van de club. Indien een lid zich aansluit bij onze club, verklaart het lid zich akkoord met deze publicatie. Eenieder kan echter te allen tijde uitdrukkelijk vragen aan het bestuur om dit NIET te doen, of om specifieke foto’s te verwijderen van de website.

Nieuw Brabo Antwerpen houdt gegevens bij van zijn leden. Wij bewaren enkel die gegevens waarvan je redelijkerwijs kan verwachten dat wij ze nodig hebben voor de organisatie van onze club, de wedstrijden en evenementen. We bewaren ten minste je volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en nationaal nummer. Daarnaast bewaren we voor eigen gebruik eveneens een aantal gegevens, in zover je die zelf aan ons hebt meegedeeld: je e-mailadres en telefoonnummer; voor jeugdspelers eventuele e-mailadressen en telefoonnummers van ouders. Telefoonnummers worden enkel gebruikt om contact te nemen wanneer dat om dringende redenen nodig is. E-mailadressen worden gebruikt om informatie toe te sturen die voor alle betrokkenen interessant kan zijn, bvb. informatie met betrekking tot wedstrijden of evenementen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens worden enkel doorgegeven aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is als deel van de verplichtingen waaraan door de club moet worden voldaan om het beoefenen van je sport mogelijk te maken. Nieuw Brabo Antwerpen geeft nooit gegevens aan een andere derde (tenzij daar een grondige reden of een wettelijke verplichting voor zou zijn en mits voorafgaande verwittiging). Onze club gebruikt je gegevens nooit voor marketingdoeleinden. Je gegevens worden op geen enkele manier automatisch verwerkt. De club neemt alle mogelijke en redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn.

Overeenkomstig de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om de gegevens die we van je bewaren op te vragen en te laten aanpassen wanneer ze fout zijn. De gegevens worden beheerd door het secretariaat. Elk redelijk verzoek tot inzage zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen een termijn van één maand worden beantwoord.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dat kan via een mail aan het secretariaat, via de contactpagina van deze website, of je kan iemand van het bestuur aanspreken. Je hebt, indien gegrond, altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je gegevens worden, nadat je je lidmaatschap bij onze club hebt beëindigd, nog ten minste één jaar bewaard maar niet langer actief gebruikt. Wanneer je je lidmaatschap hebt beëindigd heb je het recht om de gegevens die we van je hebben te laten schrappen. Elk redelijk verzoek tot schrapping zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen een termijn van één maand worden beantwoord.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door het bestuur van Nieuw Brabo Antwerpen worden aangepast. Je vindt steeds de laatste versie op deze website. Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 20 mei 2018. De privacyverklaring maakt ook deel uit van het huidhoudelijk reglement, waarvan elk lid jaarlijks de meest recente versie ontvangt bij aanvang van het seizoen.