Nuttige documenten

Medisch attest

Elke sporter die start bij Basketbal Vlaanderen zal voor de eerste deelname aan een resultaat gebonden wedstrijd een medische keuring ondergaan bij een arts. Het attest geldt dan – behoudens de arts anders beslist – tot 30 juni van het jaar waarin de sporter de leeftijd van 14 jaar bereikt. Op de leeftijd van 14 jaar en 18 jaar – en daarna om de vier jaar, zal de sporter zich opnieuw laten keuren door een arts.

Verder wil Basketbal Vlaanderen iedereen sensibiliseren om niet al te licht over de medische keuring heen te gaan. Daarbij willen ze de sporters adviseren om voorafgaand aan het medisch onderzoek de vragenlijst in te vullen op www.sportkeuring.be en deze mee te nemen naar hun arts. Dit geeft een vollediger beeld voor hun arts, waarbij misschien extra aandachtspunten naar voren kunnen komen. Daarnaast raadt Basketbal Vlaanderen aan om een sportarts te consulteren voor de basketbal specifieke medische keuring (niet verplicht).

Medisch Attest

Aangifteformulier voor ongevallen

Spelers die tijdens een training of wedstrijd lichamelijk letsel oplopen, of bij de verplaatsing naar een training of wedstrijd, kunnen daarbij beroep doen op de verzekering die elke basketclub heeft bij Ethias. Download daarvoor een aangifteformulier voor ongevallen. Dit formulier dient, ingevuld door een arts, zo snel mogelijk aan de club bezorgd te worden. Dit kan via mail naar secretariaat1483@nieuwbrabo.be. Ethias, de verzekeringsmaatschappij van Basketbal Vlaanderen, vergoedt bij acceptatie van het dossier het remgeld.

aangifteformulier ongevallen

Intern reglement

Elk lid van Nieuw Brabo Antwerpen verklaard zich bij aansluiting akkoord met het intern reglement.

Intern reglement NBA

Gallerij

onze coolste momenten

Nieuw Brabo Antwerpen is een familiale basketbalclub in Deurne waar iedereen welkom is! Wij bieden zowel competitief als recreatief basketbal aan.

Contact Info

Website made by LEMO Agency

Privacybeleid